Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neutrofila granulocyter, B-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 1
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  EDTA-rör (lila propp)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Vid beställning av neutrofila granulocyter svaras alltid blodstatus ut.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås, Köping.
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras ej.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Hållbart 24 timmar i kylskåp, 12 timmar i rumstemperatur.
 • Referensintervall
  0-1 dag: 5,00-28,00x10^9/L 2-3 dagar: 2,70-11,30x10^9/L 4-7dagar: 1,80-7,20x10^9/L 8-14dagar: 1,70-11,40x10^9/L 15-30 dagar: 1,60-10,70x10^9/L 31-60 dagar: 1,50-6,00x10^9/L 61-180 dagar: 1,20-8,40x10^9/L 181-365 dagar: 1,40-9,00x10^9/L 1-2 år: 1,40-9,00x10^9/L 2-6 år: 2,00-7,10x10^9/L 7-12 år: 2,00-7,80x10^9/L 13-16 år: 1,80-8,00x10^9/L ≥17 år: 1,70-7,50x10^9/L
 • Metod och analysprincip
  Flödescytometri, XN
 • Indikation/tolkning
  Indikerat bland annat vid monitorering av behandling där agranulocytos kan uppstå samt differentialdiagnostik och monitorering vid vissa infektiösa och inflammatoriska tillstånd.
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  Vid maskinell beräkning besvaras akutbeställda prover ut inom 2 timmar från ankomst till laboratoriet. Vid behov av manuell bedömning sker denna dygnet runt om provet är akutbeställt. Manuell bedömning kan dock medföra förlängd svarstid. Rutinbeställningar besvaras som reger inom 4 timmar från ankomst till laboratoriet förutsatt att maskinell differentialräkning kan utföras.
 • Uppdaterad
  2020-10-14
  av JR