Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Takrolimus, B-

 • Alternativa sökord
  Tacrolimus ®
 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller pappersremiss "Virologi/Immunologi/Serologi"
 • Anges på remiss
  Tid för senaste dos.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Lila propp (EDTA)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Ska ej centrifugeras Skicka provet till Klinisk kemi
 • Laboratoriet tillhanda
  Prov bör skickas snarast möjligt till laboratoriet, men akuttransport är ej nödvändigt. Vid längre tid förvaras provet kylt i avvaktan på transport. Skicka provet till Klinisk kemi.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Se under laboratoriet tillhanda
 • Referensintervall
  Det finns inget fastställt terapeutiskt intervall för Takrolimus i helblod men riktvärdet för dalkoncentrationerna efter 12 timmar är 5-20 µg/L tidigt efter transplantation. Högre koncentrationer förknippas med ökad förekomst av biverkningar.
 • Metod och analysprincip
  Immunkemiinstrument Architect i2000SR Plus, Abbott.
 • Indikation/tolkning
  Koncentrationsbestämning av Takrolimus.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Vardagar: Prov inkomna vardagar fram till kl 11:00 analyseras och besvaras samma dag. Helger: Analysen utförs endast akut på helger (lördag/söndag) samt vid storhelger. Kontakta laboratoriet före provtagning på helg.
 • Uppdaterad
  2017-03-27
  av JS