Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lupusantikoagulans, P-

 • Alternativa sökord
  Lupusinhibitor
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand. Svar följer på papper. Alternativt pappersremiss KKF (Akademiska).
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 NaCitrat-rör (ljusblå/svart propp) 3.5mL. Provtagning bör undvikas under pågående behandling med ofraktionerat eller lågmolekylärt heparin.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  I litteraturen finns rapporter om falskt positiv Lupus antikoagulans i samband med behandling med Rivaroxaban, Apixaban, eller Dabigatran. Uppehåll av medicinering med perorala antikoagulantia, bör därför övervägas av beställande läkare innan provtagning.
 • Laboratoriet tillhanda
  Inom 1 timme.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Uppsala Akademiska Sjukhus
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras inom 2 timmar efter provtagning vid 2000 G i 20 minuter. Avskilj plasma och överför minst 0,5 mL till 2-3 ellermanrör. OBS! Lämna minst en centimeter från blodkropparna. Frys direkt i -70°C (-20°C går bra i väntan på transport till Västerås). Vid fler koagulationsanalyser, blandas plasman från dessa rör innan fördelning till ellermanrör.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i frys. Skickas fryst i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2019-07-04
  av JR