Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lupusantikoagulans, P-

 • Alternativa sökord
  Lupusinhibitor
 • Remiss
  KKF (UAS) Kan även beställas elektroniskt i Cosmic, svar följer på papper.
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 NaCitrat-rör (ljusblå/svart propp) 3.5mL. Provtagning bör undvikas under pågående behandling med ofraktionerat eller lågmolekylärt heparin.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Analyseras 1 ggn/v. I litteraturen finns rapporter om falskt positiv Lupus antikoagulans i samband med behandling med Rivaroxaban, Apixaban, eller Dabigatran. Uppehåll av medicinering med perorala antikoagulantia, bör därför övervägas av beställande läkare innan provtagning.
 • Laboratoriet tillhanda
  Inom 1 h.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska Sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugera prov vid 2000g i 20 min inom 2 timmar från provtagning. Plasma pipetteras (sugs av), lämna minst en centimeter till blodkropparna. Överför minst 0,5 mL plasma till 2-3 ellermanrör (sekundärrör av plast). Rören med plasma fryses direkt i <-20°C.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i frys. Skickas fryst i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-06
  av GS