Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Synachtentest, Se provhantering för kortisolanalys.

 • Alternativa sökord
  ACTH-belastning, tetrakosaktid-test
 • Remiss
  Se provhantering för kortisolanalys.
 • Anges på remiss
  Exakt tid för provtagning, Exakt tid för synachtenadministration.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Se provhantering för kortisolanalys.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  OBS: vid denna undersökning mäts kortisol före och efter synachtenbelastning. Laboratoriet svarar endast ut värden för s-kortisol vid olika tidpunkter.
 • Lämnas till
  Se provhantering för kortisolanalys.
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk kemi, Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Se provhantering för kortisolanalys.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Se provhantering för kortisolanalys.
 • Referensintervall
  Tolkning beroende av provtagningsomständigheter.
 • Metod och analysprincip
  Se provhantering för kortisolanalys.
 • Indikation/tolkning
  Synachtentest används för att utreda binjurarnas förmåga att öka sin syntes av kortisol som svar på stimulering med adrekortikotropt hormon (ACTH). Utebliven stegring av kortisol efter stimuleringen med ACTH talar för binjurebarksinsufficiens.
 • Ackreditering
  Ja
 • Uppdaterad
  2016-12-19
  av JS