Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Zikavirus (antikroppsbestämning), S-

 • Remiss
  Folkhälsomyndighetens remiss för speciell diagnostik
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Önskad analys, Insjukningsdatum, Reseanamnes med uppgift om vilka länder patienten vistats i under det senaste året, Avresedatum från område där zikavirus sprids, Tidigare känd genomgången infektion med TBE/dengue/ west nile eller japansk encefalit-virus ska uppges i samband med provtagning då antikroppar från dessa infektioner kan påverka diagnostiken för zikavirus, Vaccination mot japansk encefalit/TBE/gula febern ska uppges i samband med provtagning då antikroppar från dessa vaccinationer kan påverka diagnostiken för zikavirus, Eventuell graviditetsstatus inklusive gestationsvecka
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Rör utan tillsats, röd kork eller gelrör, gul kork. Lämplig provvolym: 5-10 mL blod.
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Folkhälsomyndigheten
 • Provhantering på laboratoriet
  Minsta mängd blod 3 mL. Fredag – lördag och inför storhelg: Centrifugera, häll av, kylförvaring Övriga dagar: Kylförvaring
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Se folkhälsomyndighetens anvisning packa provet rätt (www.folkhalsomyndigheten.se/.../...provet-ratt.pdf)
 • Skickas till
  Folkhälsomyndigheten Provinlämning Tomtebodavägen 12B 171 82 Solna
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-30
  av GS