Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Aluminium, S-

 • Remiss
  Remiss 10 Klinisk kemi (SU)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Rör helt utan tillsats: Vacuette® Z Trace Element No Additive (vit/svart propp) (finns på sjukhuslaboratorierna)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Om fler rör tas på samma patient bör aluminiumprovet tas först för att undvika kontamination. Tag alltid ett slaskrör innan aluminiumprovet för att undvika kontamination från provtagningsutrustningen. Ta ej prov om patient fått gadolinium-, jod- eller bariuminnehållande kontrastmedel de senaste 96 timmarna (interferens).
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Det tar lång tid för blodet att koagulera i dessa rör, låt provrör stå ca 3 h före centrifugering. (Om provet inte har koagulerat efter 3 timmar, centrifugera provet och kontrollera att det inte bildas efterkoagel.) Centrifugera (10 min, 3000g) och häll av serum till nytt rör helt utan tillsats (vit/svart kork). OBS! Använd puderfria handskar och använd inte pipett, serum ska hällas av pga kontamineringsrisk från utensilier!
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  I kyl. Kyltransport ej nödvändig.
 • Skickas till
  Klinisk kemi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Bruna stråket 16 413 46 Göteborg
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-25
  av GS