Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kromosomanalys, Placenta-

 • Alternativa sökord
  Kromosomodling, moderkaka, CVS
 • Remiss
  Fosterdiagnostik (UAS)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  provmaterial, provtagningsdatum och tid, diagnos/frågeställning/anamnes, samtycke till biobank
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Minst 15mg (ca 10st) chorionvilli i odlingsmediumrör (rör beställs tel. 611 59 44). Önskas även DNA analys krävs ytterligare 15mg (10st) villi.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Maternell vävnad stör analysen och ska vara avlägsnad.
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska laboratoriet Uppsala
 • Provhantering på laboratoriet
  Får ej frysas eller centrifugeras!
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Prover förvaras i rumstemperatur i väntan på transport. Proverna måste vara laboratoriet tillhanda senast kl 13 må-fre.
 • Skickas till
  Klinisk genetik Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Tel: 018-611 59 40
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-10
  av GS