Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fecesodling, F-

 • Alternativa sökord
  Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss för mikrobiologisk undersökning
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Utlandsvistelse eller annan relevant epidemiologisk information. Smittspårning. Misstanke om Staphylococcus aureus, Vibrio cholerae eller jästsvamp.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Efter tarmtömning förs pinnen in i rektum eller doppas i feces vid pottprov från bäcken, toalettpapper, palpationshandske etc. Prov kan också tas direkt från rektalslemhinnan, helst vid rektoskopi. Provtagningspinne: varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-flytande-f-bakt-48245
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Blodtillblandad feces vidarebefordras till externt laboratorium för EHEC diagnostik. Resistensbestämning utförs endast på begäran.
 • Laboratoriet tillhanda
  Provet bör skickas till laboratoriet samma dag som provtagningen skett. Om detta inte är möjligt, förvara provet i kyl i väntan på transport, dock högst ett dygn.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi Västerås
 • Metod och analysprincip
  Odling
 • Indikation/tolkning
  Upprepad provtagning ökar sensitiviteten, bakterier kan utsöndras intermittent. Fecesprov undersöks rutinmässigt beträffande Salmonella, Shigella, Campylobacter och Yersinia. Vid klinisk misstanke om virusorsakad gastroenterit, välj Gastroenteritblock i Cosmic.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  2-4 arbetsdagar, måndag-fredag. Vid inhemsk smitta av Salmonella skickas isolatet för typning.
 • Uppdaterad
  2019-11-28
  av JR