Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fecesodling, F-

 • Alternativa sökord
  Salmonellaodling, Shigellaodling, Campylobacterodling, Yersinia-odling, avföringsodling
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss "Remiss för mikrobiologisk undersökning".
 • Anges på remiss
  kryssa i ruta för provtagningsmaterial (pinnprov) samt önskad analys i fältet för feces. Utlandsvistelse eller annan relevant epidemiologisk information, Känd tarmpatogen infektion hos patienten eller nära anhörig, OBS: om analys avseende Vibrio cholerae eller jästsvamp eller Staphylococcus aureus önskas måste detta framgå på remissen.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Provtagningsmateriel: Provtagningsset flytande för bakterier (eSwab) artikelnummer 48245 beställs från varuförsörjningen. Utförande: Pinnprov kan tas från ändtarmsöppningen genast efter avföring eller också doppas pinnen direkt i feces från bäcken, toalettpapper, palpationshandske etc. Prov kan också tas direkt från rektalslemhinnan, helst vid rektoskopi.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Fecesodling enlig lag, uppföljning/smittspårning. Salmonella och Shigella enbart. Fecesodling: Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia. I förekommande fall svaras även fynd av Aeromonas och Plesiomonas. Vid gastroenterit med blodiga diarreer rekommenderas även analys av enterohemorragiska E.coli (EHEC). Prov som är synbart blodiga vidarebefodras för EHEC diagnostik. Upprepad provtagning ökar sensitiviteten, bakterier kan utsöndras intermittent. OBS: om analys avseende Vibrio cholerae, jästsvamp eller Staphylococcus aureus önskas måste detta efterfrågas på remissen. Salmonella: vid fynd av inhemsk smitta skickas isolat till Folkhälsomyndigheten för typning. Resistensbestämning av salmonella utföres endast på begäran.
 • Laboratoriet tillhanda
  Inom samma dag.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Provhantering på laboratoriet
  Se Metodbeskrivning.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Provet bör vara mikrobiologiska laboratoriet tillhanda samma dag som provtagning skett. Om detta inte är möjligt, förvara provet i kyl i avvaktan på transport, dock högst 1 dygn. Hållart 1 dygn vid kylförvarin +2-8 grader Celsius
 • Referensintervall
  Negativ.
 • Metod och analysprincip
  Se Metodbeskrivning.
 • Indikation/tolkning
  Utredning av diarré. Provtagning enligt smittskyddslagen.
 • Metodansvarig läkare
  Se Metodbeskrivning.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  2-3 dagar.
 • Uppdaterad
  2018-10-03
  av JS