Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kardiolipin-antikroppar, S-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller Remiss 5 (ger pappers-svar)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 gelrör (gul propp). Minsta provmängd 1 mL.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Räcker även till S-Beta2-glykoprotein1-ak (IgG/IgM).
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska Sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras inom 4 h efter provtagning. Avskilj (och frys) serum om prov inte anländer analyserande laboratorium inom 21 h.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Ocentrifugerat blodprov förvaras i rumstemperatur. Centrifugerat rör förvaras i kyl. Avskilt serum fryses och skickas fryst.
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-04
  av GS