Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Proteinelektrofores/Kreatinin kvot, U-

 • Alternativa sökord
  Urinproteinelektrofores/kreatinin-kvot
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 5
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Frågeställning, Eventuell behandling med monoklonala antikroppar.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Urinprovet samlas i plastflaska 100 mL (art 56090 Varuförsörjningen). * 100 mL morgonurin eller annat stickprov * Morgonurin utgör första urinportionen efter nattlig vila * Serumprov till S-proteinelektrofores ska alltid tas i anslutning till urinprovet * Patientinstruktion finns att skriva ut på sidan regionvastmanland.se/.../patientinstruktioner/ Urinsamlingskärlet med urin lämnas tillsammans med patientinstruktionen och remiss/provtagningsunderlag, samma dag som urinsamlingen är klar till laboratoriet alternativt till patientens mottagning.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Vid beställlning av urinproteinelektrofores/kreatinin-kvot skall även S-Proteinelektrofores beställas. I U-Proteinelektrofores/Kreatinin-kvot ingår urinanalyserna: U-Albumin U-Protein HC U-IgG U-Kappakedja U-Lambakedja
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Hållbart 7 dagar i kylskåp.
 • Referensintervall
  U-Albumin/Kreatinin morgonurin: < 3.0 g/mol U-Albumin/Kreatinin annat stickprov: < 5.0 g/mol U-Protein HC/Kreatinin morgonurin: < 0.5 g/mol U-Protein HC/Kreatinin annat stickprov: < 0.7 g/mol U-IgG/Kreatininkvot morgonurin: < 0.7 g/mol UIgG/Kreatininkvot annat stickprov: < 1.0 g/mol Kappa- och Lambdakedja analyseras men besvaras endast i "U-Proteinelektrofores, bedömning" vid förekomst av monoklonal komponent.
 • Metod och analysprincip
  Gelelektrofores. Hydrasys.
 • Indikation/tolkning
  Utredning vid misstanke om M-komponentsjukdom, särskilt myelom. Uppföljning av patienter med känd M-komponent. Misstanke om och kvantifiering av glomerulär och/eller tubulär proteinuri.
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  Cirka en vecka.
 • Uppdaterad
  2019-05-02
  av JR