Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Proteinelektrofores/Kreatinin kvot, U-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 5
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Frågeställning, Eventuell behandling med monoklonala antikroppar.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  * Minst 40 mL morgonurin eller annat stickprov i plastflaska. varuforsorjningen.se/.../flaska-pl-m-skruvl-250ml-pe-56090 * Serumprov till S-proteinelektrofores ska alltid tas i anslutning till urinprovet. * Patientinstruktion finns att skriva ut: ledningssystemet.regionvastmanland.se/.../public
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Vid beställlning av urinproteinelektrofores/kreatinin-kvot skall även S-Proteinelektrofores beställas. I U-Proteinelektrofores/Kreatinin-kvot ingår urinanalyserna: U-Albumin U-Protein HC U-IgG U-Kappakedja U-Lambakedja
 • Laboratoriet tillhanda
  Det märkta urinprovet ska lämnas in samma dag som provet tagits.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Hållbart 7 dagar i kylskåp.
 • Referensintervall
  U-Albumin/Kreatinin morgonurin: < 3.0 g/mol U-Albumin/Kreatinin annat stickprov: < 5.0 g/mol U-Protein HC/Kreatinin morgonurin: < 0.5 g/mol U-Protein HC/Kreatinin annat stickprov: < 0.7 g/mol U-IgG/Kreatininkvot morgonurin: < 0.7 g/mol UIgG/Kreatininkvot annat stickprov: < 1.0 g/mol Kappa- och Lambdakedja analyseras men besvaras endast i "U-Proteinelektrofores, bedömning" vid förekomst av monoklonal komponent.
 • Metod och analysprincip
  Gelelektrofores. Hydrasys.
 • Indikation/tolkning
  Utredning vid misstanke om M-komponentsjukdom, särskilt myelom. Uppföljning av patienter med känd M-komponent. Misstanke om och kvantifiering av glomerulär och/eller tubulär proteinuri.
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  Cirka en vecka.
 • Uppdaterad
  2020-04-24
  av JR