Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Glykoproteinhormon, fri alfa-subenhet, S-

 • Alternativa sökord
  GPH, Humant koriongonadotropin, hCG alfa
 • Remiss
  KKF (Akademiska)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 gelrör (gul propp).
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Analysen utföres en gång per månad.
 • Laboratoriet tillhanda
  Omedelbart
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska laboratoriet Uppsala
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugera och avskilj serum snarast, senast 2 h efter provtagningen. Serum ska vara infryst inom 3 h från provtagningen.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Fryst prov skickas fryst.
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-07
  av GS