Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bikarbonat, S-

 • Alternativa sökord
  Aktuellt bikarbonat
 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller remiss Blodgas
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör serum (gul propp) Kan även tas arteriellt i slutet system.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Provröret ska fyllas helt. Provet får inte tas kapillärt eller i oslutet system. Provet ska centrifugeras senast 2 timmar efter provtagningen. Röret får inte avkorkas. Kylförvaring innan transport. Ska analyseras senast 48 timmar efter provtagning! Lämnas omedelbart till Klinisk kemi! Provtagning på vårdcentral måste ske innan veckans sista transport till Klinisk kemi i Västerås har avgått.
 • Laboratoriet tillhanda
  Inom 1 timme
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås, Köping, PNV
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras senast 2 h efter provtagning. Korken får ej avlägsnas före analys! Kan ej tas kapillärt eller i oslutet system! Okej med arteriellt blod om det är taget i slutet system.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kyl Primärrör 48 h
 • Referensintervall
  24 - 29 mmol/L
 • Metod och analysprincip
  Potentiometri
 • Indikation/tolkning
  Ett mått på metabol förändring i syra-bas-balansen.
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  Akutbeställning besvaras inom 2 timmar från ankomst till laboratoriet och rutinbeställningar oftast inom 4 timmar.
 • Uppdaterad
  2017-05-24
  av JS