Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hemoglobin, fritt, P-

 • Alternativa sökord
  Plasmahemoglobin
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 5
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Na-heparinrör (mörkblå propp)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Provtagning måste ske utan extravasal hemolys. Endast till för utredning av kraftig intravasal hemolys, se indikation/tolkning.
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Avskilj plasma till 5 mL plaströr.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Avskiljd plasma hållbar 1 dygn i kylskåp.
 • Referensintervall
  <100 mg/L
 • Metod och analysprincip
  Spektrofotometri, Jasco V550
 • Indikation/tolkning
  Hemoglobin i plasma analyseras för att klarlägga orsaken till frossa i anslutning till blodtransfusion och för att följa graden av erytrocytpåverkan hos patienter opererade i extrakorpeal cirkulation. Fritt hemoglobin i plasma finns huvudsakligen som methemoglobin. Normalt uppgår hemoglobin i plasma till ca 5mg/L. Först vid koncentrationer över 50 mg/L uppfattar ögat en färgskiftning i gulrött. Sjukliga tillstånd med intravasal hemolys och så hög hemoglobinkoncentration är sällsynta. Iatrogent inducerat sönderfall av blodkroppar vid t ex felaktig blodtransfusion respektive extrakorpeal cirkulation kan däremot ge betydande hemoglobin-stegring i plasma. Hemoglobinuri uppkommer då tubulicellernas kapacitet att reabsorbera hemoglobindimerer överskridits, vanligen vid en koncentration av cirka 300 mg/L eller mera.
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  Ca 2 timmar
 • Uppdaterad
  2021-01-20
  av JR