Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Borrelia (PCR)

 • Remiss
  Pappersremiss Mikrobiologi (Labmedicin Skåne)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Önskad analys, Kliniska data
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Biopsi: Hudbiopsi (2-4 mm) tas från utslagets yttre rand, läggs i sterilt rör. Ledvätska: Ledvätska (1-2 mL) samlas upp i ett sterilt rör. CSV Likvorprov (0,5-1 mL) samlas upp i ett sterilt rör.
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Laboratoriemedicin, Skåne
 • Provhantering på laboratoriet
  Kylförvaring. Ange beställarkod: VÅKENN
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Provet förvaras och transporteras kylt.
 • Skickas till
  Labmedicin, Klinisk mikrobiologi Sölvegatan 23B, byggnad 71 221 85 Lund
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-26
  av GS