Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Valproat, S-

 • Alternativa sökord
  Ergenyl®, Absenor®
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Anges på remiss
  Senaste dos av aktuellt läkemedel, datum och tid.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Rör utan tillsats (röd propp). Prov tas före dos.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter ca 60 minuter men inom 4 timmar i 10 minuter vid 2200 g. Avskilj serum till 5 mL plaströr.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kyl. Avskiljt serum är hållbart i 7 dygn.
 • Referensintervall
  Individberoende terapeutiskt intervall. Enligt FASS (2016) uppnås vanligen terapeutisk effekt mellan 40-100 mg/l (300-700 µmol/l).
 • Metod och analysprincip
  Immunkemisk metod. DxC 700 AU
 • Indikation/tolkning
  Terapikontroll vid behandling med valproinsyra, ett antiepileptikum. Den optimala plasmakoncentrationen varierar mellan olika individer, och troligen även hos samma individ vid olika tidpunkter. Klinisk bedömning avgör alltså vilken plasmakoncentration som är optimal för den enskilda patienten. Valproat interagerar med många läkemedel vilket kan yttra sig i både förhöjda och sänkta koncentrationer, försiktighet bör därför alltid iakttas när valproat kombineras med andra läkemedel.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Analyseras dygnet runt, svar i regel inom 4 timmar från ankomst till laboratoriet.
 • Uppdaterad
  2019-06-17
  av BM