Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Francisella tularensis (serologi), S-

 • Alternativa sökord
  Harpest, tularemi
 • Remiss
  Folkhälsomyndighetens remiss för speciell diagnostik
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Obs! Vid misstanke om tularemi ska frågeställningen tydligt noteras på remissen: "Misstanke om tularemi". Därmed kan adekvata skyddsåtgärder vidtas på laboratoriet för att undvika laboratoriesmitta. Detta gäller samtliga provmaterial/remisser som ska skickas för bakteriologisk- och/eller mykologisk odling där tularemi kan misstänkas.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Rör utan tillsats, röd propp eller gel rör, gul kork
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet med nästa ordinarie transport. Prov skickas till analyserande laboratoriet måndag till fredag. Prov ankomna på helger förvaras i kyl på mikrobiologilaboratoriet Västerås.
 • Lämnas till
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Analyserande laboratorium
  Folkhälsomyndigheten
 • Provhantering på laboratoriet
  Kylförvaring. Humant provmaterial ska klassificeras som smittförande ämne kategori B och tillordnas UN3373. För mer information se: www.folkhalsomyndigheten.se/.../ Kontrollera att det finns "Patientlarm" på patienten. Detta görs för att undvika odla prover som hör till riskklass 3. Skapa patientlarm om inget larm om inget larm finns i Medical Suite. Skriv även en "Varningslapp för mikroorganismer riskklass 3" och lämna lappen till odling.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kylförvaring i väntan på transport.
 • Skickas till
  Folkhälsomyndigheten Provmottagning Tomtebodavägen 12B 171 82 Solna
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2022-11-24
  av TG

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English