Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Albumin, U-, dU-

 • Alternativa sökord
  Urinalbumin, kvot
 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller pappersremiss 4
 • Anges på remiss
  Vid urinsamling anges samlingstiden samt urinvolym
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Dygnsurinsamling: Urinsamlingskärl utan tillsats. Kreatininkvot: 5 mL plaströr.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Ange starttid samt tidpunkt för sista urinportion. Samla inte under pågående menstruation. Albumin/kreatininkvot ger de mest tillförlitliga resultaten vid de flesta utredningar hos flertalet patienter och innebär minst besvär vid insamlingen av prov.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk kemi, Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Urinsamlingar väges enligt särskilt instruktion. Centrifugeras 10 minuter vid 2200 g.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Hållbart 1 vecka i kylskåp.
 • Referensintervall
  För urinsamling under natt (minst 12 timmar): Diskriminationsgräns för diabetiker <20 µg/min. För dygnsurinsamling: <25 mg/dygn För albumin/kreatininkvot: Morgonurin: <3,0 g/mol kreatinin Annat stickprov: <5,0 g/mol kreatinin
 • Metod och analysprincip
  Turbidimetri DxC 700 AU
 • Indikation/tolkning
  Bedömning av förekomst av mikroangiopati. Behandlingskontroll vid diabetes, hypertoni och ateroskleros. Uppföljning och diagnos av akuta/subakuta glomerulära njursjukdomar. Dygnsurinsamling används när albumin/kreatinin-kvot inte är tillämpbart på grund av avvikande kreatininutsöndring.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Varierar beroende av provtyp och beställning. Akuta analyser svaras ut inom 2 timmar och rutinanalyser inom 4 timmar.
 • Uppdaterad
  2020-10-13
  av JR