Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

C3 NeF, S-

 • Alternativa sökord
  Nephritic factor, nefritisk faktor
 • Remiss
  Pappersremiss Komplement Specialistremiss (Labmedicin Skåne)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 gelrör (gul propp) 5mL. Minsta analyserbara mängd serum 200 µL.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Laboratoriemedicin, Skåne
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugera och avskilj serum. Ange beställarkod: VÅKENN
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras och transporteras fryst.
 • Skickas till
  Labmedicin, Klinisk immunologi Klinikgatan 23 221 85 Lund
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-26
  av GS