Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Leukemidiagnostik (DNA-analys), B-

 • Remiss
  Hematologisk genetisk diagnostik VUXEN/BARN (UAS)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Provmaterial, provtagningsdatum och tid, diagnos/frågeställning/anamnes, samtycke till biobank
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  6 mL venblod EDTA-rör (lila propp). Spädbarn och svårstuckna patienter: kontakta DNA-laboratoriet tel: 018-611 58 64. OBS! Vid basalutredning Leukemi tas både ett NaHeparin-rör (mörkblå propp) och ett EDTA-rör (lila propp). OBS! Vid önskemål om både RT-PCR och Chimerismanalys önskas, krävs två EDTA-rör (lila propp) dvs ett EDTA-rör (lila propp) per analys samt två remisser.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  DNA-baserad analys (Chimerism, mutationsanalys). Vissa DNA-analyser har separat analyskod/information.
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska Sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Får ej frysas eller centrifugeras!
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Prov som inte skickas samma dag förvaras i kyl. Prov bör vara laboratoriet Uppsala tillhanda inom 48h och senast kl 15 mån-fre. Fredagar och dag före röd dag måste MPN och Chimerism-prover vara laboratoriet tillhanda senast kl 12.00 Vid frågor angående hållbarhet/förvaring utanför dessa tidpunkter, kontakta laboratoriet Uppsala för rådgivning.
 • Skickas till
  Klinisk genetik Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Tel: 018-611 59 40
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-08
  av GS