Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vårdhygien

Vårdhygien arbetar för att förebygga smittspridning mellan patienter/brukare och vårdpersonal, samt att minska antalet vårdrelaterade infektioner.