Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Meningokockserologi, S-

 • Alternativa sökord
  Antikroppar mot meningokocker
 • Remiss
  Mikrobiologi Örebro (utom odling) eller pappersremiss 5
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Brov ska tas om akut- och konvalescensprov. Ange vad prover utgör.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 gelrör
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Meningokockinfektioner diagnostiseras enklast och säkrast genom isolering och identifiering av meningokocker i relevanta prov. Serologisk undersökning (som denna provtagnignsanvisning avser) utgör en reservmetod vid negativ direktpåvisning. Analys utförs var fjortonde dag.
 • Laboratoriet tillhanda
  Kylförvaras och transporteras till laboratoriet så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugera och kylförvara.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Skickas kylt.
 • Skickas till
  Laboratoriemedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro 701 85 Örebro
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-03-13
  av JS