Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Guld, B-/S-

 • Remiss
  Analysbeställning, biologiska prover (USÖ)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Om beställaren inte varit i kontakt med laboratoriet i Örebro då patient kommer för provtagning, tag både helblod samt serum: - 1 NaHeparin-rör (mörkblå kork, helblod) - 1 rör helt utan tillsats (vit/svart kork). Prov tas efter arbetet i slutet av arbetsveckan, undvik kontaminering.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Vid förfrågningar angående denna analys, kontaktar beställaren i första hand själv Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro för rådgivning om val av provmaterial (blod, serum, urin) för aktuell frågeställning samt bedömning av analysresultat. Tel: 019-602 24 90, 602 24 75.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Arbets- och Miljömedicin, Örebro
 • Provhantering på laboratoriet
  Helblodsröret (NaHeparin) centrifugeras ej. Rör helt utan tillsats: Centrifugera och häll av serum till nytt rör helt utan tillsats (vit/svart kork). OBS! Det tar lång tid för blodet att koagulera i detta rör, låt provrör stå ca 3 h före centrifugering.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  I kyl.
 • Skickas till
  Arbets- och miljömedicin Universitetssjukhuset Örebro 701 85 Örebro Tel: 019 - 602 35 87
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-01
  av GS