Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brucella (serologi), S-

 • Remiss
  Folkhälsomyndighetens remiss för speciell diagnostik
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Anamnestiska data, insjukningsdatum, provtagningsdatum, ev. utlandsvistelse
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 gelrör serum (gul propp) eller 1 rör utan tillsats (röd propp). Begäran om uppföljningsprov förekommer. Observera att anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum och ev. utlandsvistelse alltid ska anges vid insändande av prov för serologisk analys. Dessa uppgifter är nödvändiga för korrekt bedömning av analysresultatet.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  OBS! Riskklass 3 Anmälningspliktig enligt SML
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Folkhälsomyndigheten
 • Provhantering på laboratoriet
  Minsta provvolym 200 mikroliter. Kylförvaring.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Transporteras i rumstemperatur. Förvaras i kyl i väntan på transport.
 • Skickas till
  Folkhälsomyndigheten Provmottagning Tomtebodavägen 12b 171 82 Solna
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2020-09-02
  av JR