Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

HLA A, B, C*, (Klass I) typning , B-

 • Remiss
  Cellulär Immunologi (Akademiska)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  provtagningsdatum, frågeställning
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 ACD-rör (ljusgul propp)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  En * markerar att genomisk teknik använts. För frågor kontakta lab. 018-611 41 88
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska Sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Prov skickas snarast möjligt till anlayserande lab. Senast nästkommande dag. Prov kan förvaras i rumstemperatur i väntan på transport till laboratoriet.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Transport av prov kan ske i rumstemperatur.
 • Skickas till
  Klinisk immunologi Rudbecklaboratoriet C11 Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala Tel. 018-611 41 88
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-22
  av GS