Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sterilkontroll

 • Alternativa sökord
  Sterilkontroller, Sportest
 • Remiss
  KML, grön, Bakteriologisk undersökning, kryssa i rutan för Sterilkontroll (sportest).
 • Anges på remiss
  Fyll i antal påsar samt märkning (numrering) i fältet för patientidentitet Skriv "validering" på remissen då proverna avser sådan kontroll.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Enligt upprättad lokal instruktion (Avd för vårdhygien).
 • Laboratoriet tillhanda
  Sterilkontroller följda av obehandlad kontroll från samma batchnummer (noll-prov) skickas till KML i kuvert eller provpåse med ordinarie transporter.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Ej tillämpligt.
 • Referensintervall
  Steril
 • Metod och analysprincip
  På mikrobiologiska laboratoriet inkuberas sporproverna i buljongsubstrat, om steriliseringsprocessen har fungerat förekommer ingen bakterieväxt i buljongen.
 • Indikation/tolkning
  Riktlinjer för hur steriliseringsapparatur och steriliseringsprocesser skall kontrolleras anges i lagen om medicintekniska produkter och olika europeiska standarder. Avdelningen för vårdhygien har med stöd av dessa riktlinjer utarbetat ett kontrollprogram för ångautoklaver och sterilisatorer avsedda för verksamheter inom hälso- och sjukvård samt tandvård. Detta finns som lokal instruktion, "Steriliseringsapparater", till Handbok för hälso- och sjukvård (2002). Steriliseringsapparaterna skall kontrolleras avseende fysikaliska, kemiska och mikrobiologiska förhållanden. Den mikrobiologiska kontrollen görs med värmeresistenta bakteriesporer. Bakteriesporerna sitter på någon typ av bärarmaterial inneslutna i små påsar, vilka placeras i autoklavkammaren tillsammans med gods för sterilisering. Hur proverna skall förpackas och utplaceras beskrivs detaljerat i ovan nämnda lokala instruktion.
 • Svarstid
  Autoklavkontroller svaras inom 1 vecka om de är sterila. Osterila svaras så snart indikation på växt finns: "Osteril".
 • Uppdaterad
  2017-03-27
  av JS