Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

HFE, genotyp, B-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand. Svar följer på papper. Alternativt pappersremiss Genotypning (Akademiska)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  anamnes/frågeställning, om patienten genomgått allogen stamcellstransplantation eller levertransplantation under sitt liv, om patienten fått allogen blodtransfusion under den senaste veckan
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 EDTA-rör (lila propp, helblod). Minsta volym 1-4 mL.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Analyseras 1 ggn/v.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska laboratoriet Uppsala
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras ej!
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  3 d i kyl, annars fryst. Fryst prov skickas fryst.
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-22
  av GS