Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Herpes simplex typ 1 och 2

 • Alternativa sökord
  HSV
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss "Remiss för mikrobiologisk undersökning", ange HSV-DNA
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Provtagningsmaterial, kliniska data, immunosupression.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Blåsmaterial eller Cerebrospinalvätska (Csv). Övriga provtagningsmaterial vidarebefordras till Akademiska sjukhuset, se labhandbok.se för detaljher. Blåsmaterial: Provtagningsset för virus, Virocult art.nr 49683: grön propp, transportmedium inkl provtagningspinne. Välj ut den färskaste blåsan. Lyft av blåstaket och rulla pinnen mot blåsbotten under lätt tryck. Stoppa ned pinnen i Virocultröret. Cerebrospinalvätska (Csv)/likvor: Sterilt plaströr, minsta provvolym 0,5 mL.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Blåsmaterial: Undersökningen utförs 1-2 ggr/vecka och svaras inom 1-7 dagar. Vid akut frågeställning ta kontakt med laboratoriet då möjlighet finns för akut undersökning under vardagar. •Cerebrospinalvätska (Csv), likvor: Analyseras fortlöpande vardagar kl. 08-15.30 med svar samma dag. •Övriga provmaterial samt serologi: vidarebefordras till Akademiska laboratoriet, Uppsala. Se http://www.labhandbok.se/. Sökord: Herpes
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi, Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Se metodbeskrivning.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Transporttiden ska hållas så kort som möjligt. Prov förvaras i kyl i väntan på transport.
 • Referensintervall
  Ej tillämpligt.
 • Metod och analysprincip
  Focus RT-PCR. Kvalitativ metod. Påvisning av Herpes Simplex DNA med molekylärbiologisk teknik.
 • Indikation/tolkning
  Misstanke om infektion med Herpes simplexvirus Typ 1 och 2.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  1-4 vardagar.
 • Uppdaterad
  2017-07-11
  av JS