Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mykofenolsyra på Karolinska, P-/S-

 • Alternativa sökord
  MPA-konc, MMF, Myfortic CellCept, Myclausen, Myfenax, Mykofenolatmofetil
 • Remiss
  Läkemedel, Klinisk farmakologi (Karolinska)
 • Anges på remiss
  provtagningsdatum och klockslag, datum och klockslag för senast intagen dos, aktuell dos, preparat och administrationsväg, behandlingsindikation (t.ex. njurtransplantation/autoimmun sjukdom), datum för senaste dosjustering och föregående dos, övriga läkemedel, vikt, S-kreatinin, frågeställning
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 NaHeparin-rör (mörkblå propp) eller 1 rör utan tillsats (röd propp). Volym 1 mL venblod. Prov tas 0, 1, 2 och 4 h efter peroral dos eller efter påbörjad intravenös infusion.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Provtagning och provhantering sker enligt anvisning från respektive sjukhus där patienten är transplanterad. Om uppgift om transplantationssjukhus (ort) inte kan fås, tas prov enligt Uppsalas provtagningsföreskrifter
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Karolinska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugera och avskilj plasma/serum.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  I kyl/rumstemperatur i 7 d, annars frys. Fryst prov skickas fryst.
 • Skickas till
  Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Klinisk farmakologi Läkemedelslaboratoriet, C1:68 141 86 Stockholm
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-09-04
  av GS