Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kortisol, S-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Anges på remiss
  Ange provtagningstid.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör serum (gul propp) Prov ska inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindos på patienter som får mer än 5 mg biotin per dygn.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Serumnivåerna har en tydlig inomdygnsvariation som kan vara avgjort mindre tydlig vid sjukdom.
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter 30 minuter men inom 4 timmar i 10 minuter vid 2200 g.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Primärrör hållbart 48 timmar, avskiljt serum hållbart 7 dygn.
 • Referensintervall
  Kl. 06.00 - 10.00: 133 - 537 nmol/L Kl. 16.00 - 20.00: 68 - 327 nmol/L Ett ostressat morgonprov för S-Kortisol på mer än 350 nmol/L motsäger vanligen ACTH/kortisolsvikt (vid normal dygnsrytm).
 • Metod och analysprincip
  Immunkemi, elektrokemiluminiscens (ECLIA), Cobas Pro e801
 • Indikation/tolkning
  Förhöjda värden ses bland annat vid Cushings Syndrom, behandling med ACTH och vissa glukokortikoider, graviditet och P-pillerbehandling (p.g.a. ökning av transkortinhalten), olika stresstillstånd, smärttillstånd, svåra vävnadsskador (särskilt brännskador), hypoglykemi, svåra infektioner, diabetes mellitus med angiopati. Sänkta värden ses bland annat vid binjurebarkinsufficiens (Addisons Syndrom alternativt sekundär hypofysinsufficiens). Kortisolinsöndringens dygnsvariation blir störd vid skiftarbete och efter resa över flera tidszoner.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Utförs helgfria vardagar under kontorstid.
 • Uppdaterad
  2020-12-08
  av JR