Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kortisol, S-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Anges på remiss
  Ange provtagningstid.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gul (serum m gel)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Serumnivåerna har en tydlig inomdygnsvariation som kan vara avgjort mindre tydlig vid sjukdom.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter 30 min men inom 4 h i 10 minuter vid 2200 g.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Primärrör hållbart 48 timmar, avskiljt serum hållbart 7 dygn.
 • Referensintervall
  Kl. 08.00: 250 - 750 nmol/L Kl. 22.00: 50 - 300 nmol/L Referensintervallen är påtagligt metodberoende och tidsberoende. Ostressat morgonprov för S-Kortisol >350 nmol/L motsäger vanligen ACTH/kortisolsvikt. Efter Synacthen-test ses vanligen S-Kortisol >450 nmol/L. S-Kortisol <50 nmol/L efter dexametasonhämning motsäger vanligen Cushing´s syndrom. Påverkan vid graviditet, östrogenbehandling/p-piller, stress och vissa läkemedel ska beaktas vid tolkning.
 • Metod och analysprincip
  Kemiluminescens, kompetetiv princip, 1-stegsmetod. DxI 800
 • Indikation/tolkning
  Kortisol kontrolleras vid misstanke om störning av hypotalamus-hypofys-binjurebarksaxeln. Förhöjda värden ses bland annat vid hyperadrenokorticism (Cushings Syndrom), behandling med ACTH och vissa kortikosteroider, graviditet och P-pillerbruk p g a ökning av transkortinhalten, olika stresstillstånd t ex oro, smärttillstånd, svåra vävnadsskador (särskilt brännskador), hypoglykemi, svåra infektioner, diabetes mellitus med angiopati. m m. Sänkta värden ses bland annat vid binjurebarkinsufficiens (Addisons Syndrom alternativt Sekundär hypofysinsufficiens), dexametasonbehandling. Kortisolets dygnsrytm blir störd vid skiftarbete och efter resa över flera tidszoner.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Utförs helgfria vardagar under kontorstid.
 • Uppdaterad
  2016-12-20
  av JS