Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Digoxin, S-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Röd propp (serum utan gel)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Prov tas före dos. Ska inte tas direkt efter kroppsanssträngning.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter ca 60 min men inom 4 h i 10 minuter vid 2200 g. Avskilj serum till 5 mL plaströr.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Avskiljt serum hållbart i 7 dygn.
 • Referensintervall
  Individuell dosering. Enlig FASS (2016) rekommenderas initialt en plasmakoncentration <1,4 nmol/L
 • Metod och analysprincip
  Sandwichprincip 2-stegsmetod. Kompetetiv princip. Cobas e411.
 • Indikation/tolkning
  Digoxinkoncentration på 0,6 nmol/L anses vara den lägre gränsen för att uppnå effekt av läkemedlet. Nivåer >1,4 nmol/L är associerade med ökad mortalitet hos hjärtsviktspatienter med sinusrytm. Samtidig administrering av läkemedel såsom spironolakton, nifedipin, verapamil, diazepam och kinidin ökar plasmakoncentrationen av digoxin genom minskning av renalt och/eller icke renalt clearance och/eller genom minskning av vävnads-bindningen.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Akutbeställning besvaras inom 2 timmar från ankomst till laboratoriet och rutinbeställningar oftast inom 4 timmar.
 • Uppdaterad
  2016-12-21
  av JS