Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Etambutol (koncentrationsbestämning), S-

 • Alternativa sökord
  Myambutol, Rimstar
 • Remiss
  Klinisk farmakologi, Karolinska
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  provtagningsdatum och klockslag, datum och klockslag för senast intagen dos, aktuell dos, datum för senaste dosjustering och föregående dosering, övriga läkemedel, frågeställning
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Rör utan tillsats
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Provtagning före dos för toxicitets-/ackumulations-frågeställning eller 2-4 timmar efter dos för effektfrågeställning.
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Karolinska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugera och häll av.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Skickas i rumstemperatur om ankomst till Klinisk farmakologi, HS, sker inom 7 dygn från provtagning. Vid längre tids förvaring/ transport skall provet hållas fryst.
 • Skickas till
  Karolinska Universitetsjukhuset, Huddinge Klinisk farmakologi Läkemedelslaboratoriet, C1:68 141 86 Stockholm
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-15
  av GS