Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Morbillivirus (PCR), Nph-

 • Alternativa sökord
  mässling (PCR)
 • Remiss
  Remiss från Akademiska laboratoriet, Uppsala Mikrobiologi 2 eller pappersremiss 5
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Beskrivning av symtom, tidpunkt för symtomdebut samt epidemiologisk information. Ovanstående krävs för laboratoriets prioritering och för bedömning av analysresultat.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Provtagnings-set 1 ml, flytande virus, grön propp. För den flockade pinnen längs näshålans botten mot bakväggen av nasofarynx och låt pinnen ligga kvar en stund. Stoppa pinnen i röret.
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska laboratoriet Uppsala
 • Provhantering på laboratoriet
  Kylförvara. Provet bör vara laboratoriet till handa snarast.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Transport utanför Akademiska sjukhuset sker i kyla. Snabb transport ska eftersträvas pga mässlingvirusets höga smittsamhetsgrad.
 • Skickas till
  Med budbil. Klinisk mikrobiologi Dag Hammarsköld väg 38 Plan 4 Uppsala
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-30
  av GS