Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

T-lymfocytsubpopulationer (FITMAN)

 • Alternativa sökord
  T-cellsanalys utvidgad, CD3, CD4, CD8, CD38, CD45RA/RO, HLA-DR, CCR6, CCR7, CXCR3
 • Remiss
  Klinisk immunologi och transfusionsmedicin - Immunologi (Karolinska) (Måste beställas)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  2-5 mL i EDTA-rör (lila propp)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Uppsala utför vissa analyser, kontrollera vid behov vilka CD-analyser de gör. Måste analyseras inom 24 timmar, vid osäkerhet kontrollera med Klinisk kemi Västerås så att prov kan skickas och analyseras inom tidsgränsen.
 • Laboratoriet tillhanda
  Omedelbart
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  KS
 • Provhantering på laboratoriet
  Helblod skickas.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Proverna förvaras i rumstemperatur och ska vara laboratoriet tillhanda inom 24 timmar efter provtagning. Fredagar och dag före helgdag ska proverna vara laboratoriet tillhanda senast kl 12.00. OBS! Expressbrev. Analysen utförs på Klinisk immunologi i Huddinge F79.
 • Skickas till
  Analysen utförs på Klinisk immunologi i Huddinge F79.
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-15
  av GS