Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Metanol, S-

 • Remiss
  Laboratorieremiss Allmän (Unilabs)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 gelrör (gul propp). OBS! Punktionsstället får ej tvättas med alkoholhaltigt desinfektionsmedel.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Vid fler begärda alkoholanalyser samtidigt, kontrollera om det kan analyseras på samma rör
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Unilabs
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras. OBS! Proppen får ej tas av. Kontakta alltid laboratoriet i Eskilstuna före skickning och meddela att prov kommer. Ring växeln 016-10 30 00 och be om att få be kopplad till akutlab. Om Eskilstuna inte kan ta emot prov, skickas prov till Karolinska Solna. Ring även dem i föreväg.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  I kyl upp till 5 dygn. Provröret ska vara väl förslutet för att förhindra avdunstning av alkoholen. Primärrör transporteras till laboratoriet kylt eller i rumstemperatur.
 • Skickas till
  Unilabs Mälarsjukhuset 631 88 Eskilstuna
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2020-12-16
  av JR