Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Heparinaktivitet, LMW, P-

 • Alternativa sökord
  Antifaktor Xa, lågmolekylärt Heparin
 • Remiss
  KKF (UAS)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Antal timmar efter senaste injektion
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 NaCitrat-rör (ljusblå/svart propp) (3.5 mL)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Prov ska tas 3-4 timmar efter subkutan injektion då maximal nivå i plasma föreligger. Starkt lipemiska eller kraftigt hemolytiska prover kan ej analyseras.
 • Laboratoriet tillhanda
  Inom 30 min
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska Sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras inom 1 timme efter provtagning vid 2000g i 20 min. Avskilj plasma till 2-3 ex. ellermanrör á 0.5 mL. OBS! Lämna kvar 5-7mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter. Vid fler koagulationsanalyser, blandas plasman från dessa rör innan fördelning till ellermanrör. Frys omedelbart i -20 C.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Fryst plasma skickas i frysbehållare så att proverna är frysta vid ankomst till analyserande lab.
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-08
  av GS