Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hematopatologi Benmärgsundersökning och/eller Immunofenotypning och MRD med flödescytometri , Benm-

 • Alternativa sökord
  Benmärgsdiagnostik, Flödescytometri (hematopatolog),
 • Remiss
  Patologi (UAS)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Önskad analys, t.ex PAD, Immunofenotypning, MRD.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Beställaren hänvisas till Klinisk patologi och cytologi Uppsalas hemsida både för provtagning respektive remiss (labhandboken.u5054800.fsdata.se/findny.asp). OBS! Prov för flödescytometri måste vara analyserande lab tillhanda måndag-torsdag senast kl.16.00 och fredag senast kl.12 Morfologi: Plastburk/rör med skruvlock innehållande neutral, buffrad 4 % formaldehyd. Objektglas med mattslipad del och fasad kant. Immunofenotypning, MRD (flödescytometri): Mörkblå propp (Na-heparin) 5 mL För benmärg krävs tillsats av ca 1-2 mL steril 0,9 % NaCl i dessa rör.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Flödescytometri på Benmärg/blod måste utföras inom 24 timmar! OBS! Dag förehelg måste prov för flödescytometri vara analyserande lab tillhanda senast kl 12:00. Benmärg (utstryk, kula, imprint) och blod (utstryk) förvaras i rumstemperetur i väntan på ordinarie transport till Uppsala. Vid osäkerhet kontrollera med Jourlaboratoriet Västerås så att prov kan skickas och analyseras inom tidsgränsen. Blod och Csv, se separata provtagningsanvisningar.
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet, Västerås
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska laboratoriet Uppsala
 • Provhantering på laboratoriet
  Vidarebefordra det provmaterial som medföljer, varierar: - utstryksglas (i avsedd frigolitförpackning) - märgkula, biopsi (burk med skruvlock, formaldehydlösning) Preparatburken med formaldehydlösning förvaras i tät plastpåse avskilt från utstryken (fixeringsångorna kan annars påverka utstryksglasen). Vid immunofenotypning förekommer även: - perifert blod (NaHeparinrör) - benmärgsprov (NaHeparinrör, ev med tillsats av NaCl) - cerebrospinalvätska (Csv): bör vara minst 7 mL, OK med mindre mängd om det inte finns mer ocentrifugerat prov
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Blod och benmärg i Natriumheparinrör skall analyseras inom 24 timmar. Märgkula och biopsi i formalin samt utstryksglas kan skickas med nästkommande ordinaire transport. Om avvikande tid kontakta patologen Uppsala, 018-611 38 14.
 • Skickas till
  Klinisk patologi och cytologi Rudbeckslaboratoriet C5 Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA Tel: 018-611 38 09
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2020-02-21
  av JR