Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hematopatologi Benmärgsundersökning och/eller Immunofenotypning och MRD med flödescytometri , Benm-

 • Alternativa sökord
  Benmärgsdiagnostik, Flödescytometri (hematopatolog),
 • Remiss
  Patologi (UAS)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Önskad analys, t.ex PAD, Immunofenotypning, MRD.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Beställaren hänvisas till Klinisk patologi och cytologi Uppsalas hemsida både för provtagning respektive remiss (labhandboken.u5054800.fsdata.se/findny.asp). OBS! Prov för flödescytometri måste vara analyserande lab tillhanda måndag-torsdag senast kl.16.00 och fredag senast kl.12 Morfologi: Plastburk/rör med skruvlock innehållande neutral, buffrad 4 % formaldehyd. Objektglas med mattslipad del och fasad kant. Immunofenotypning, MRD (flödescytometri): Mörkblå propp (Na-heparin) 5 mL För benmärg krävs tillsats av ca 1-2 mL steril 0,9 % NaCl i dessa rör.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Blod (Immunofenotypning) måste analyseras inom 24 timmar, se separat beskrivning. Benmärg (utstryk, kula, imprint) och blod (utstryk) förvaras i rumstemperatur i vänta på ordinarie transport till Uppsala. Vid osäkerhet kontrollera med Klinisk kemi Västerås så att prov kan skickas och analyseras inom tidsgränsen.
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet Klinisk kemi Västerås
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska Sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Vidarebefordra det provmaterial som medföljer, varierar: - utstryksglas (i avsedd frigolitförpackning) - märgkula, biopsi (burk med skruvlock, formaldehydlösning) Preparatburken med formaldehydlösning förvaras i tät plastpåse avskilt från utstryken (fixeringsångorna kan annars påverka utstryksglasen). Vid immunofenotypning förekommer även: - perifert blod (NaHeparinrör) - benmärgsprov (NaHeparinrör, ev med tillsats av NaCl) - cerebrospinalvätska (Csv): bör vara minst 7 mL, OK med mindre mängd om det inte finns mer ocentrifugerat prov
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Csv ska vara laboratoriet Uppsala tillhanda inom 4 timmar efter provtagning! Om avvikande tid kontakta laboratoriet Uppsala, 018-611 38 14. Kom ihåg att även ange beställande avd/mott´s telefonnummer på remissen samt stämpla/etikettera med ”Svar och debitering…” vid akuta prover.
 • Skickas till
  Klinisk patologi och cytologi Rudbeckslaboratoriet C5 Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA Tel: 018-611 38 01
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-04-20
  av JS