Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

D-dimer, P-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 1
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Ljusblå/Svart (NaCitrat)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Viktigt med god rörfyllnad. Plasma med kraftig hemolys analyseras inte.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås, Köping
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras inom 4 timmar, i 10 minuter vid 2200 g. Avskilj plasma inom 4h, lämna 1 cm kvar ovanför blodkropparna.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Avskild plasma är hållbar 8 timmar i rumstemperatur.
 • Referensintervall
  <0,23 mg/L alternativt Negativ.
 • Metod och analysprincip
  Turbidimetrisk mätning av antikroppsbindning. ACL TOP.
 • Indikation/tolkning
  Används som en aspekt i standardiserade utredningsalgoritmer för att negera låg misstanke om djup ventrombos eller lungembolism.
 • Metodansvarig läkare
  Mattias Karlman
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Akut analys besvaras normalt inom 2 timmar. Rutinanalys inom 4 timmar.
 • Uppdaterad
  2016-12-13
  av JS