Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Koppar, dU-

 • Remiss
  Remiss 10 Klinisk kemi (SU)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  dygnsvolym
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  En dygnsmängd urin i plastkärl utan tillsats.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Ta ej prov om patient fått gadolinium-, jod- eller bariuminnehållande kontrastmedel de senaste 96 timmarna (interferens).
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Blanda urinen och överför ca 10 mL urin till sterilt plaströr med gul skruvkork. Ange dygnsvolymen på remissen.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  I kyl. Kyltransport ej nödvändig.
 • Skickas till
  Klinisk kemi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Bruna stråket 16 413 46 Göteborg
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-13
  av GS