Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mycoplasma genitalium

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss för mikrobiologisk undersökning.
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Ange på remissen om det är kontrollprov efter behandling.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Kvinnor Vaginal och urin: Patienten skall inte ha kissat under den senaste timmen. För in provtagningspinnen minst 5 cm i slidan med den vita spetsen. Rotera pinnen utmed slidans vägg i minst 15 sekunder. Stoppa pinnen i ett sterilt rör. Häll urin i det röret. Cervix och urin: Patienten skall inte ha kissat under den senaste timmen. Eventuell mukus/rengör portio ska avlägsnas. För in provtagningspinnen i cervixkanalen och rotera den försiktigt i 15 sekunder. Stoppa pinnen i ett sterilt rör. Häll urin i röret. Män Urin: Patienten skall inte ha kissat under den senaste timmen. Samla första portionen urin i lämpligt kärl/mugg. Häll urinen i ett sterilt urinrör. Sterilt rör: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862 Provtagningspinne (för kvinnor): varuforsorjningen.se/.../provtagn-pinne-pl-flockad-allman-54060
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Ett intervall på 4 veckor efter avslutad behandling rekommenderas.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet med nästa ordinarie transport.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kylförvaring i väntan på transport.
 • Metod och analysprincip
  PCR
 • Indikation/tolkning
  Uretrit eller cervicit där Mycoplasma genitalium kan misstänkas vara orsaken.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Analysen utförs 1 gång/vecka varför svar kan väntas efter 1-6 dagar.
 • Uppdaterad
  2020-03-23
  av JR