Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Laktat, Pleura, Plv-

 • Remiss
  Pappersremiss 5
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Grå (NaF-Kox)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Kontakta alltid laboratoriet före provtagning. Lämnas omedelbart till Klinisk kemi
 • Laboratoriet tillhanda
  Omedelbart.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras inom 30 min efter provtagning. Avskilj omedelbart efter centrifugering till 5 mL plaströr.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Avskild pleuravätska hållbar 1 dygn i kylskåp. Prov som tas utanför Västerås sjukhus ska transporteras kylt (transporthylsa på kylklamp). Prov analyseras omedelbart vid ankomst till kemlab Västerås.
 • Referensintervall
  Referensintervall saknas
 • Metod och analysprincip
  Enzymatisk metod med fotometri. AU 680.
 • Indikation/tolkning
  Analysen kan utgöra ett komplement till odling. Laktat stiger vid bakteriell infektion.
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  Analysen utförs måndag-fredag
 • Uppdaterad
  2016-12-25
  av JS