Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Laktat, Pleura, Plv-

 • Remiss
  Pappersremiss 5
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Grå (NaF-Kox)
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas omedelbart
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås, Köping
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras inom 30 minuter efter provtagning. Avskilj pleura omedelbart efter centrifugering till 5 mL plaströr.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Avskild pleura hållbar 3 timmar i rumstemperatur och 24 timmar i kylskåp. Prov som tas utanför Västerås sjukhus ska transporteras kylt (transporthylsa på kylklamp). Prov analyseras omedelbart vid ankomst till jourlaboratoriet Västerås.
 • Metod och analysprincip
  Enzymatisk metod med fotometri på AU 680.
 • Indikation/tolkning
  Analysen kan utgöra ett komplement till odling. Laktat stiger vid bakteriell infektion.
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  Akutprov besvaras inom 2 timmar från ankomst till laboratoriet. Rutinanalyser inom 4 timmar.
 • Uppdaterad
  2020-02-26
  av JR