Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Blodgruppering - Akutsvar, B-

 • Alternativa sökord
  preliminär AB0-RhD
 • Remiss
  Blodcentralens remiss, Gul A5.
 • Anges på remiss
  Ange provtagningsdatum och tid samt klockslag för önskat svar.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 EDTA-rör 7 mL (lila propp). Barn: 1 EDTA-rör 4 mL Spädbarn: 1 EDTA-rör för kapillärprovtagning. ID-kontroll enligt SOSFS 2009:29.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  På barn < 4 månader, komplettera med moderns personnummer. På barn < 4 månader med reservpersonnummer, ange födelsedag på remissen.
 • Laboratoriet tillhanda
  Skickas direkt med bud till Jourlaboratoriet.
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet Västerås eller Köping
 • Analyserande laboratorium
  Jourlaboratoriet Västerås och Köping
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Provet kan förvaras i rumstemperatur eller kyl i väntan på transport till laboratoriet. Provets ålder vid blodgruppering får vara högst 5 dygn.
 • Metod och analysprincip
  Direkt agglutinationsteknik
 • Indikation/tolkning
  Blodgruppsbestämning. Antikroppsscreening ingår en. Akut blodgruppering ska därför endast begäras i medicinskt akuta situationer.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Analys utförs hela dygnet, alla dagar. Svarstid 30 minuter.
 • Uppdaterad
  2020-09-02
  av JR