Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

ANCA, kvantitativ vaskulitutredning (PR3-ak, MPO-ak, GBM-ak), S-

 • Alternativa sökord
  Antineutrofila cytoplasmatiska antikroppar, vaskulit, Goodpasture´s syndrom
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss Immunologi/serologi
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Anamnes och klinisk bild för bedömning av provresultat.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör serum (gul propp) alternativt rör utan tillsats (röd propp)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Kvantitativ bestämning av antikroppar mot proteinas 3 (PR3), myeloperoxidas (MPO) och antikroppar mot glomerulärt basalmembran (GBM). På grund av att en liknande sjukdomsbild kan ses vid ANCA-associerad vaskulit (AAV) och anti-GBM sjukdom rekommenderas att PR3-ANCA, MPO-ANCA och GBM-antikroppar analyseras hos alla patienter där AAV eller anti-GBM sjukdom misstänks. OBS! Prov med frågeställning inflammatorisk tarmsjukdom eller leversjukdom vidarebefordras till Wieslab för analys. Använd Wieslab-remiss.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet med nästa ordinarie transport. Prov förvaras i 2-8°C i väntan på transport.
 • Lämnas till
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Analyserande laboratorium
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Hållbar i 2-8 grader upp till 14 dagar. Transport utanför Västmanlands sjukhus Västerås bör ske i kyla.
 • Referensintervall
  anti-PR3 ak (IU/mL) < 2,0 Negativ 2,0 - 3,0 Gränsvärde > 3,0 Positiv anti-MPO ak (IU/mL) < 3,5 Negativ 3,5 - 5,0 Gränsvärde > 5,0 Positiv anti-GBM ak (U/mL) <7 Negativ 7-10 Gränsvärde >10 Positiv
 • Metod och analysprincip
  Bestämning av IgG- antikroppar mot proteinas 3 (PR3), myelopeoxidase (MPO) och glomerulärt basalmembran (GBM) i serum med FEIA- teknik (Fluoro Enzyme Immuno Assay), där antigenet är fäst i en i EliA brunn. Eventuella antikroppar i patientserum binder in till antigenet. Mängden antikroppar av IgG-klass mot PR3 och MPO uttrycks i IU/mL och för antikroppar mot GBM i U/mL.
 • Indikation/tolkning
  Utredning och uppföljning av ANCA-associerad vaskulit och anti-GBM sjukdom (Goodpasture`s syndrom). Anti-Neutrofila Cytoplasmatiska Antikroppar (ANCA) är en grupp antikroppar relaterade till vaskulit och vissa inflammatoriska sjukdomar. Antigenerna finns i granula i neutrofila granulocyter. ANCA vid vaskulit är huvudsakligen riktade mot proteinas 3 (PR3) och myeloperoxidas (MPO). Testernas specificitet är hög. Patienter med Granulomatos med polyangit (GPA) har med få undantag ANCA (upp till 90 % PR3-ANCA, 5-10 % MPO-ANCA). Patienter med Mikroskopisk polyangit (MPA) har ofta positiv ANCA, oftare MPO-ANCA än PR3-ANCA. MPO-ANCA förekommer även vid Eosinofil granulomatos med polyangit (EGPA) och Goodpasture´s syndrom. Vid anti-GBM sjukdom (Goodpasture`s syndrom, snabbt förlöpande glomerulonefrit med eller utan lungblödningar) påvisas antikroppar mot glomerulärt basalmembran (GBM), specifikt för basalmembran i njure och lunga. Antikroppsnivån är i de flesta fall av anti-GBM sjukdom hög och sjunker under behandling. GBM antikroppar förekommer mycket sällan hos friska.
 • Ackreditering
  ja
 • Biobank
  Material från detta prov kan komma att sparas i en biobank
 • Svarstid
  Analysen utförs 2 ggr/vecka Svar vanligen inom 2-4 dagar
 • Uppdaterad
  2022-12-07
  av TG

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English