Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

ECP, S-

 • Alternativa sökord
  Eosinofil Cationic Protein, Eosinofilt katjoniskt protein
 • Remiss
  Autoimmunitet och Allergi (UAS)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  exakt provtagningstid
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 gelrör (gul propp). Ej kapillärprov. Minsta mängd serum 500 µL.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Analyseras 1 ggn/v.
 • Laboratoriet tillhanda
  Inom 1 h.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska laboratoriet Uppsala
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugering ska utföras mellan 50 minuter - 2 timmar efter provtagningen. Serum avskiljs direkt till ett plaströr.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kylförvaring och transport i rumstemperatur. Om transporten inte når analyserande lab inom 48 timmar måste serum frysas i -20°C. Fryst prov skickas fryst.
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-06
  av GS