Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

G-6-PD, utredning, B-

 • Alternativa sökord
  Glukos-6-Fosfatdehydrogenas, G6PD
 • Remiss
  Remiss 5
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  EDTA-rör, lila propp. Från barn kan kapillär provtagning och microrör med minst 250 µL blod användas.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Karolinska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Se provhantering. Får ej frysas!
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras och transporteras i rumstemperatur till Klinisk kemi inom 24 timmar. För prover som inte hinner anlända till Klinisk kemi, Huddinge, inom 24 timmar ska resultat för B-Hemoglobin och B-Retikulocyter, tagna vid provtagningstillfället, skickas med. Prover kan skickas i rumstemp om de anländer till Klinisk kemi Huddinge inom 48 timmar. Prover är hållbara upp till en vecka i kyl.
 • Skickas till
  Provinlämningen C1:72 Karolinska Universitetslaboratoriet Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 141 86 Stockholm
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-09-07
  av JS