Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kadmium, B-

 • Remiss
  Analysbeställning, biologiska prover (USÖ)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  uppgift om rökvanor anges (antal/mängd).
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 NaHeparin-rör (mörkblå kork). OBS! Vänd röret minst 20 ggr efter provtagning!
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Vid förfrågningar angående denna analys, kontaktar beställaren i första hand själv Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro för rådgivning om val av provmaterial (blod, serum, urin) för aktuell frågeställning samt bedömning av analysresultat. Tel: 019-602 24 90, 602 24 75.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Arbets- och Miljömedicin, Örebro
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras ej!
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  I kyl.
 • Skickas till
  Arbets- och miljömedicin Universitetssjukhuset Örebro 701 85 Örebro Tel: 019 - 602 35 87
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-26
  av GS