Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Metotrexat, S-

 • Alternativa sökord
  Methotrexate®
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Anges på remiss
  Senaste dos av aktuellt läkemedel, datum, och tid.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Rör utan tillsats (röd propp).
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Ljuskänslig analyt, halterna minskar om provet ljusexponeras. Ljusskyddas!
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter ca. 60 minuter men inom 4 timmar i 10 minuter vid 2200 g. Avskilj serum till 5 mL plaströr. Ljusskyddas!
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Avskiljt serum är hållbart i 7 dygn.
 • Referensintervall
  Den önskvärda serumkoncentrationen varierar påtagligt beroende av behandlingsindikation.
 • Metod och analysprincip
  Immunkemisk metod. AU 680
 • Indikation/tolkning
  Terapikontroll vid behandling med metotrexat och för ställningstagande till behandling med antidot (calciumfolinat).
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Analyseras dygnet runt, svar i regel inom 4 timmar från ankomst till laboratoriet.
 • Uppdaterad
  2019-06-17
  av BM