Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Metotrexat, S-

 • Alternativa sökord
  Methotrexate®
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Röd propp (serum utan gel)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Ljuskänslig analyt, halterna minskar om provet ljusexponeras. Bör ljusskyddas.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter ca 60 min men inom 4 h i 10 minuter vid 2200 g. Avskilj serum till 5 mL plaströr.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Avskiljt serum hållbart i 7 dygn.
 • Referensintervall
  Den önskvärda serumkoncentrationen varierar påtagligt beroende av behandlingsindikation.
 • Metod och analysprincip
  Immunkemisk metod. AU 680
 • Indikation/tolkning
  Terapikontroll vid behandling med metotrexat och för ställningstagande till behandling med antidot (calciumfolinat).
 • Metodansvarig läkare
  Per Bjellerup
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Akuta analyser besvaras i regel inom 2 timmar från ankomst till laboratoriet. Läkemedelsanalyser kan vara tidskrävande under vissa omständigheter vilka förlänger svarstiden. Rutinanalyser besvaras som regel inom 4 h från ankomst till laboratoriet.
 • Uppdaterad
  2016-12-23
  av JS