Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Kalprotektin, F-

 • Alternativa sökord
  Calprotektin, calprotectin
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Mikrobiologisk undersökning.
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  3-4 skedar avföring i rör med sked och brunt skruvlock (utan tillsats) Obs ej provtagning med pinne. Sterilt rör: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Det är inte tillrådligt att analysera blodiga feces.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet med nästa ordinarie transport.
 • Lämnas till
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Analyserande laboratorium
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Kylförvaring
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Hållbart 3 dygn i kyl. Transport utanför Västmanlands sjukhus Västerås bör ske i kyla.
 • Referensintervall
  < 50mg/kg feces Gråzon: 50-200 mg/kg feces
 • Metod och analysprincip
  Turbidimetri
 • Indikation/tolkning
  Referensintervallet gäller för vuxna och för barn från och med 4 års ålder. Yngre barn har högre normalområde. Ett negativt testresultat talar emot IBD. Testet har ett högt negativ prediktivt värde och kan användas för att undvika kostsamma och för patienten besvärliga endoskopi- eller röntgenundersökningar. Förhöjda resultat ska värderas tillsammans med den kliniska bilden. Värden mellan 50-200 mg/kg ligger i en gråzon och bör följas upp kliniskt. Förnyad provtagning kan vara ett lämpligt steg i dessa fall. Vid nyupptäckta värden över 200 mg/kg bör vidare utredning med koloskopi övervägas. Kalprotektin är en stark prediktiv markör för skov av IBD och analysen kan därmed användas för att förutspå recidiv. Nivåerna överensstämmer väl med endoskopisk och histologisk inflammatorisk aktivitet. En normalisering av F-Kalprotektin är ett objektivt mått på läkning av kolit. Falskt positiva resultat kan erhållas vid bakteriella gastroenteriter. Förhöjda nivåer kan även ses i samband med andra inflammatoriska/infektiösa sjukdomar, t.ex. gastrointestinala tumörsjukdomar, glutenenteropati/celiaki, esofagit, gastrit, divertikulit, bakteriella luftvägsinfektioner samt vid blödningar i mag-tarmkanal och behandling med NSAID-preparat.
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  Inom 3 arbetsdagar.
 • Uppdaterad
  2022-06-22
  av TG

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English