Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kalprotektin, F-

 • Alternativa sökord
  Calprotektin
 • Remiss
  E-remiss Cosmic under fliken Klinisk kemi i "Beställning provbunden" eller pappersremiss "Remiss för mikrobiologisk undersökning (grön)"
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  3-4 skedar feces i fecesburk med sked utan tillsats.
 • Laboratoriet tillhanda
  Provet sänds omgående till Kinisk mikrobiologi, förvaras i kyl i avvaktan på transport. Hållbart 6 dygn i kyl.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Provhantering på laboratoriet
  Se Metodbeskrivning
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Hållbart 6 dygn i kyl.
 • Referensintervall
  < 50 mg/kg feces Gråzon: 50-200 mg/kg
 • Indikation/tolkning
  Referensintervallet gäller för vuxna och för barn från och med 4 års ålder. Yngre barn har högre normalområde. Ett negativt testresultat talar emot IBD. Testet har ett högt negativ prediktivt värde och kan användas för att undvika kostsamma och för patienten besvärliga endoskopi- eller röntgenundersökningar. Förhöjda resultat ska värderas tillsammans med den kliniska bilden. Värden mellan 50-200 mg/kg ligger i en gråzon och bör följas upp kliniskt. Förnyad provtagning kan vara ett lämpligt steg i dessa fall. Vid nyupptäckta värden över 200 mg/kg bör vidare utredning med koloskopi övervägas. Kalprotektin är en stark prediktiv markör för skov av IBD och analysen kan därmed användas för att förutspå recidiv. Nivåerna överensstämmer väl med endoskopisk och histologisk inflammatorisk aktivitet. En normalisering av F-Kalprotektin är ett objektivt mått på läkning av kolit. Falskt positiva resultat kan erhållas vid bakteriella gastroenteriter. Förhöjda nivåer kan även ses i samband med andra inflammatoriska/infektiösa sjukdomar, t.ex. gastrointestinala tumörsjukdomar, glutenenteropati/celiaki, esofagit, gastrit, divertikulit, bakteriella luftvägsinfektioner samt vid blödningar i mag-tarmkanal och behandling med NSAID-preparat.
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  3 arbetsdagar.
 • Uppdaterad
  2019-02-14
  av JR