Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bartonella (serologi), S-

 • Alternativa sökord
  B hensele, B quintana
 • Remiss
  Remiss från Akademiska laboratoriet, Uppsala Mikrobiologi 2 eller pappersremiss 5
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Kliniska data, Insjukningsdatum
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Rör utan tillsats (röd propp).
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Provet analyseras avseende antikroppar mot B hensele och B quintana.
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska laboratoriet Uppsala
 • Provhantering på laboratoriet
  Fredag - Lördag och inför storhelg: Centrifugera, häll av och kylförvara. Övriga dagar: Kylförvaring
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Transport utanför akademiska sjukhuset sker i kyla. Provet bör vara laboratoriet till handa inom 5 dygn efter provtagningen.
 • Skickas till
  Med budbil. Klinisk mikrobiologi Ing DI plan 2 Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-26
  av GS