Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lymfomfrågeställning på lymfkörtel

 • Remiss
  Klinisk patologi och cytologi, Akademiska
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Önskad analys, Frågeställning, Lokalisation, Önskas ”Snabbsvar” måste beställarens namn och telefonnummer anges.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Optimalt provmaterial är hel lymfkörtel. I undantag kan även mellannålsbiopsier alterantivt px användas. Fullständig lymfomdiagnostik inklusive flödescytometri Provmaterialet hanteras färskt och ska läggas i burk med 0.9 % NaCl. Begränsad lymfomdiagnostik utan flödescytometri Provmaterialet ska förvaras i 4 % formalin. Burk innehållande provtagningsmaterial ska märkas med patient-ID, datum och klockslag när provet tas.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Om flödescytometri ska utföras måste detta göras inom 24 timmar efter provtagning.
 • Laboratoriet tillhanda
  Färskt provmaterial i 0.9 % NaCl som kommer till Jourlaboratoriet senast kl 09:00 transporteras med budbil. Färskt provmaterial i 0.9 % NaCl som kommer till Jourlaboratoriet mellan kl 09:00 och 12:00 skickas med taxi av hållbarhetsskäl till Uppsala. Färskt provmaterial i 0.9 % NaCl som kommer till Jourlaboratoriet efter kl 12:00 transporteras med budbil nästkommande dag om det inte framgår av remissen att det ska skickas med taxi. Undantag gäller för fredag, färskt provmaterial i 0.9 % NaCl (som inte hinner med budbil kl 09:00) måste vara Jourlaboratoriet tillhanda senast kl 12:00 för vidare transport med taxi till Uppsala. Prov som ligger i formalin transporteras alltid med budbil till Uppsala om det inte framgår av remissen att det ska skickas med taxi. Provet behöver vara i Uppsala senast kl 15:00 förutom dag innan helg då provet måste vara i Uppsala senast kl 12:00.
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet, Västerås
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska laboratoriet Uppsala.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Transporten till Uppsala sker i kyla.
 • Metod och analysprincip
  Analysen utförs i Uppsala och är beroende av om vävnaden skickas färsk eller i formalin. •Färsk vävnad. Fullständig analys av lymfdiagnostik kan utföras. Inkluderar flödescytometri, morfologisk analys, immunhistokemisk analys samt molekylär analys. •Formalinfixerad vävnad. Begränsad analys av lymfdiagnostik kan utföras. Inkluderar morfologisk analys, immunhistokemisk analys samt molekylär analys.
 • Indikation/tolkning
  Diagnostik av lymfom
 • Biobank
  Material från detta prov sparas/kasseras beroende på patientens samtycke/icke samtycke.
 • Skickas till
  Klinisk patologi och cytologi Rudbeckslaboratoriet C5 Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA Tel: 018-611 38 01
 • Svarstid
  5-7 dagar. Det kan ta längre tid beroende på om det krävs kompletterande molekylära analyser, FISH och in situ hybridisering för EBER. Om kontaktuppgifter till remitterande läkare finns kan preliminärt svar lämnas.
 • Uppdaterad
  2020-07-02
  av JR