Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Perfenazin, P-/S-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand. Svar följer på papper. Alternativt pappersremiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (Karolinska, måste beställas)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  provtagningsdatum och klockslag datum och klockslag för senast intagen dos aktuell dos datum för senaste dosjustering och föregående dos övriga läkemedel frågeställning
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 NaHeparin-rör (mörkblå propp) eller 1 rör utan tillsats (röd propp). Ej gelrör! Volym minst 4 mL venblod. Prov tas före dos.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Ljusskyddas
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk farmakologi, Huddinge
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugera och avskilj plasma/serum. Ljusskyddas.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Plasma/serum kan förvaras/transporteras i rumstemperatur/kylt om ankomst till Klinisk farmakologi, Huddinge, sker inom 7 dygn från provtagning. Vid längre tids förvaring/transport skall provet hållas fryst.
 • Skickas till
  Provinlämningen C1:74 Karolinska Universitetslaboratoriet Huddinge 141 86 Stockholm
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2020-02-26
  av JR